Hjem Bestyrelse Driftspersonale Vedtægter m.v. Priser Kontakt Info om værket
 
  Den daglige drift af Karup Varmeværk forestås af:
 
Ved Karup Varmeværk er der ansat en drifts-leder, der har hovedansvaret for værkets drift, samt to afløsere, hvis hovedopgave er at supplere driftslederen i nødvendige situationer og samtidig indgå i en vagtordning sammen med drifts-lederen. Driftslederen træffes indenfor normal arbejdstid på telf. 97 10 19 19

 

Driftsleder Jens Jørgen Maagaard 40 19 19 12
Afløser Poul Erik Mallin 40 97 50 27
Afløser Peder Klint 23 72  22 87