Takstblad for 1. januar - 31. december 2024

 

Takstblad 2024  (klik her for at hente i PDF-format)

 

 

 

     
 

Eksklusiv moms

Inklusiv moms

Effektbidrag pr. kvm. boligareal efter BBR-register eller erhvervs-/industriejendomme, institutioner, foreningslokaler og alle øvrige arealer, der ikke tjener til bolig

25,00 kr.

31,25 kr.

Effektbidrag pr. kvm. boligareal efter BBR-register eller erhvervs-/industriejendomme, institutioner, foreningslokaler og alle øvrige kælderarealer, der ikke tjener til bolig

12,50 kr.

15,625 kr.

Effektbidrag erhvervsareal over 300 kvm.

14,50 kr.

18,13 kr.

Abonnementsafgift

600,00 kr.

750,00 kr.

Pris pr. KWh (kilowatttime)

0,41 kr.

0,51 kr.

 

.

 

   

Rykkergebyr

200,00 kr.

*

Lukkegebyr

200,00 kr.

 

Åbnegebyr

200,00 kr.

 
   

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

* Tillægges ikke moms.

Eksempel:

 

Her ser du forbrugerpriser pr. 1. januar 2024 beregnet på et gennemsnitshus på 130 kvm. og et årlig forbrug på 18.100 kWh.

 
   

Priseksempel for hus på 130 kvm

Effektbidrag (130 kvm á 25,00 kr.)

3250,00 kr.

4062,50 kr.

Abonnementsafgift

600,00 kr.

750,00 kr.

Varmeforbrug (18.100 kWh á 0,41 kr.)

7421,00 kr.

9.276,25 kr.

I alt eksklusiv moms

11271,00 kr.

 

+ 25 % moms

2.817,75 kr.

 

Årlig varmeudgift i alt

14.088,75 kr.

14.088,75 kr.

     

 

Tilslutningsafgifter i kr.    
Enfamiliehuse   0,00 kr.
Rækkehuse   0,00 kr.
Ungdomsboliger pr. boligenhed   0,00 kr.
Etagebyggeri pr. lejlighed   0,00 kr.
Erhvervsbyggeri   0,00 kr.
     
Stikledningsafgift i kr.    
Stikledningsafgiften beregnes pr. løbende meter for 20 mm dobbeltrør fra grundskel med følgende takst: 800,00 kr. 1.000,00 kr.
     
Målerafgift, afgift pr. varmeenergimåler 3.000,00 kr. 3.750,00 kr.
     
Byggemodningsbidrag:    
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger svarende til de faktiske omkostninger    

 

Opdateret 07. december 2023